Biuro PTJ
al. Adama Mickiewicza 31,
31-120 Kraków,
Instytut Języka Polskiego PAN,  w oficynie, 2 piętro.
PKO BP I Oddział Kraków
ul. Wielopole 19
nr: 89 1020 2892 0000 5302 0124 1082

Kto jest Online

Odwiedza nas 28 gości

Statystyka

odwiedzających: 0
Profesor dr hab. Roman Laskowski
Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że w dniu 21 czerwca 2014 r. odszedł od nas Profesor dr hab. Roman Laskowski, redaktor naczelny Biuletynu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, członek honorowy PTJ, wybitny uczony o międzynarodowej renomie, slawista i polonista, autor fundamentalnych prac z zakresu fonologii, morfonologii, fleksji i słowotwórstwa języka polskiego, badacz historii polszczyzny i wydawca tekstów staropolskich, dialektolog; współtwórca teoretycznych podstaw metodologii opisu gramatycznego języka polskiego, członek Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk, członek czynny Wydziału Filologicznego Polskiej Akademii Umiejętności, członek Królewskiego Towarzystwa Naukowego w Göteborgu, członek Czeskiego Towarzystwa Językoznawczego. W Zmarłym społeczność akademicka traci Uczonego wielkiego formatu.
Bliskim Zmarłego składamy wyrazy współczucia.
Zarząd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Pogrzeb prof. dr. hab. Romana Laskowskiego odbędzie się w sobotę 12 lipca 2014 roku o godzinie 11.00, rozpocznie się w domu pogrzebowym na cmentarzu Rakowickim w Krakowie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu w Alei Zasłużonych.
 
Program LXXII Zjazdu PTJ w Krakowie
W dziale dokumenty został opublikowany szczegółowy program LXXII Zjazdu PTJ w Krakowie.
Program_LXXII_Zjazdu_PTJ.pdf

Zjazd został objęty Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Prezydenta Miasta Krakowa.

UJ - logo Magiczny Kraków - logo
krakow.pl - logo
 
LXXII Zjazd PTJ - Komunikat nr 2
KOMUNIKAT NR 2
   
Szanowni Państwo!
W dniach 22 i 23 września 2014 roku w Krakowie w Collegium Novum UJ oraz na Wydziale Polonistyki UJ przy ulicy Gołębiej 14-20 odbędzie się LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego pt.
Ciągłość i zmiana w języku i w językoznawstwie
Zjazd został objęty Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Prezydenta Miasta Krakowa.

Rejestracji należy dokonać elektronicznie na stronie: http://www.konferencje-uj.pl/, w pierwszej kolejności klikając na słowo Rejestruj. Następnie należy wybrać Zjazd PTJ z listy dostępnych konferencji, a potem formę uczestnictwa (uczestnik - członek PTJ / uczestnik - nie będący członkiem PTJ / członek honorowy PTJ / Zarząd PTJ / doktorant ). Termin rejestracji upływa 20 czerwca 2014 roku.
Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie PDF: LXXII_Zjzad_PTJ_Komunikat_2.pdf
 
Zgłoszenie referatu na LXXII Zjazd PTJ

Szanowni Państwo,

przypominamy o zbliżającym się terminie nadsyłania zgłoszeń na LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego (28 lutego). Zgłoszenia mogą dotyczyć dowolnego tematu językoznawczego, a nie tylko przewodniej tematyki zjazdu.

Zgłoszenie referatu na LXXII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego

Zgłoszenie nie powinno przekraczać dwóch stron tekstu łącznie z bibliografią. Zgłoszenia prosimy nadsyłać w formacie .doc, .docx lub .pdf, jako załącznik o nazwie: ImieNazwisko.doc (i analogicznie ImieNazwisko.docx lub ImieNazwisko.pdf), przy czym w nazwie pliku powinny występować wyłącznie litery łacińskie, bez polskich diakrytów.

Każde zgłoszenie musi zawierać następujące elementy:

  • imię i nazwisko,
  • afiliacja,
  • adres mailowy,
  • typ wystąpienia (proszę wybrać jedną z poniższych możliwości): a) referat, b) plakat,
  • tytuł wystąpienia,
  • tekst streszczenia (streszczenie referatu powinno przedstawiać główne tezy wystąpienia, metodologię i argumentację; zgłoszenia będą recenzowane – w wypadku negatywnych recenzji mogą zostać odrzucone, dlatego istotne jest, by streszczenie było jasno napisane i przedstawiało kompletny tok rozumowania),
  • bibliografia.
 
Artykuły do LXX tomu BPTJ

Szanowni Państwo,

zapraszamy do nadsyłania artykułów do LXX tomu BPTJ, termin do końca marca. Zachęcamy do przysyłania artykułów w językach obcych: angielski, francuski, niemiecki, rosyjski.

 
<< start < wstecz 1 2 dalej > koniec >>

Pozycje :: 1 - 8 z 10
Copyright © 2005 Polskie Towarzystwo Językoznawcze