Biuro PTJ
al. Adama Mickiewicza 31,
31-120 Kraków,
Instytut Języka Polskiego PAN,  w oficynie, 2 piętro.

e-mail: admin@ptj.civ.pl

Kto jest Online

Odwiedza nas 4 gości

Statystyka

odwiedzających: 0
LXXIII Zjazd PTJ - Komunikat nr 1

LXXIII Zjazd PTJ
Kielce, 28-29 września 2015 r.

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy na LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbędzie się w dniach 28-29 września 2015 r. (poniedziałek – wtorek) w Kielcach w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. W trakcie zjazdu organizatorzy przewidują wystawę książek oraz zwiedzanie wybranej atrakcji turystycznej znajdującej się w regionie świętokrzyskim

Proponowana przez nas problematyka zjazdu to:

Granice interpretacji lingwistycznej

Szczegółowe informacje w załączonym dokumencie PDF: LXXIII Zjazd PTJ Komunikat 1.pdf

Wzór zgłoszenia - LXXIII Zjazd w Kielcach.pdf

 
Program LXXII Zjazdu PTJ w Krakowie
W dziale dokumenty został opublikowany szczegółowy program LXXII Zjazdu PTJ w Krakowie.
Program_LXXII_Zjazdu_PTJ.pdf

Zjazd został objęty Honorowym Patronatem Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i Prezydenta Miasta Krakowa.

UJ - logo Magiczny Kraków - logo
krakow.pl - logo
ZJAZD DOFINANSOWANY PRZEZ MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
 
Składka członkowska

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że na Zjeździe Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, który odbył się w dniach 22-23.09.2014 r. w Krakowie, podczas Walnego Zgromadzenia, została podjęta uchwała podnosząca wysokość składki członkowskiej. Od 1.01.2015 r. wysokość składki wynosi: 90 złotych.

Bardzo proszę o wpłacanie składki na konto:

89 1020 2892 0000 5302 0124 1082

PKO BP I Oddział Kraków, ul. Wielopole 19.

Równocześnie przypominam, że zgodnie ze Statutem PTJ składkę należy wpłacić do końca I kwartału każdego roku

 
Deklaracja członkowska PTJ

W związku ze zbliżającym się Zjazdem PTJ przypominamy o  regularnym wpłacaniu składek członkowskich na konto towarzystwa. Informacje o zaległościach można uzyskać pisząc na tradycyjny lub mailowy adres PTJ.

Przypominamy także o zgłaszaniu nowych członków. Deklaracja członkowska do pobrania na tej stronie. Wypełnioną deklarację proszę przysłać pocztą na adres:
Polskie Towarzystwo Językoznawcze al. Mickiewicza 31, 31-120 Kraków

Do deklaracji proszę dołączyć spis publikacji (można wysłać pocztą elektroniczną) i rekomendację (potrzebna dla osób ze stopniem mgr.)

 
Statut PTJ

21.09.2007 roku Walne Zgromadzenie Członków Polskiego Towarzystwa Językoznawczego przyjęło tekst Statutu w nowym brzmieniu, uchylając Statut w brzmieniu dotychczasowym. Statut  ten został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego 4.04.2008 roku .

 Statut PTJ

 
Copyright © 2005 Polskie Towarzystwo Językoznawcze